معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 116 و جرم مولى گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 116 و جرم مولى گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 116 و جرم مولى گرم بر مول

Ununhexium*

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها