معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 13 و جرم اتمى 26.981538 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 13 و جرم اتمى 26.981538 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 13 و جرم اتمى 26.981538 گرم بر مول

Aluminium
Aluminum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها