معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 15 و جرم اتمى 30.973761 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 15 و جرم اتمى 30.973761 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 15 و جرم اتمى 30.973761 گرم بر مول

Phosphor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها