معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 19 و جرم اتمى 39.0983 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 19 و جرم اتمى 39.0983 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 19 و جرم اتمى 39.0983 گرم بر مول

Potassium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها