معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 22 و جرم اتمى 47.867 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 22 و جرم اتمى 47.867 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 22 و جرم اتمى 47.867 گرم بر مول

Titan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها