معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 24 و جرم اتمى 51.9961 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 24 و جرم اتمى 51.9961 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 24 و جرم اتمى 51.9961 گرم بر مول

Chrome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها