معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 27 و جرم اتمى 58.933200 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 27 و جرم اتمى 58.933200 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 27 و جرم اتمى 58.933200 گرم بر مول

Cobalt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها