معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 28 و جرم اتمى 58.6934 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 28 و جرم اتمى 58.6934 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 28 و جرم اتمى 58.6934 گرم بر مول

Nickel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها