معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 30 و جرم اتمى 65.39 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 30 و جرم اتمى 65.39 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 30 و جرم اتمى 65.39 گرم بر مول

Zinc

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها