معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 31 و جرم اتمى 69.723 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 31 و جرم اتمى 69.723 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 31 و جرم اتمى 69.723 گرم بر مول

Gallium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها