معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 35 و جرم اتمى 79.904 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 35 و جرم اتمى 79.904 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 35 و جرم اتمى 79.904 گرم بر مول

Bromine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها