معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 4 و جرم اتمى 9.012182 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 4 و جرم اتمى 9.012182 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 4 و جرم اتمى 9.012182 گرم بر مول

Beryllium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها