معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 41 و جرم اتمى 92.90638 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 41 و جرم اتمى 92.90638 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 41 و جرم اتمى 92.90638 گرم بر مول

Niobium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها