معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 47 و جرم اتمى 107.8682 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 47 و جرم اتمى 107.8682 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 47 و جرم اتمى 107.8682 گرم بر مول

Silver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها