معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 48 و جرم اتمى 112.411 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 48 و جرم اتمى 112.411 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 48 و جرم اتمى 112.411 گرم بر مول

Cadmium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها