معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 50 و جرم اتمى 118.710 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 50 و جرم اتمى 118.710 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 50 و جرم اتمى 118.710 گرم بر مول

Tin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها