معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 51 و جرم اتمى 121.760 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 51 و جرم اتمى 121.760 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 51 و جرم اتمى 121.760 گرم بر مول

Antimony

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها