معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 53 و جرم اتمى 126.90447 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 53 و جرم اتمى 126.90447 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 53 و جرم اتمى 126.90447 گرم بر مول

Iodin
Iodine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها