معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 54 و جرم اتمى 131.29 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 54 و جرم اتمى 131.29 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 54 و جرم اتمى 131.29 گرم بر مول

Xenon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها