معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 58 و جرم اتمى 140.116 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 58 و جرم اتمى 140.116 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 58 و جرم اتمى 140.116 گرم بر مول

Cerium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها