معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 6 و جرم اتمى 12.0107 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 6 و جرم اتمى 12.0107 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 6 و جرم اتمى 12.0107 گرم بر مول

Carbon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها