معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 62 و جرم اتمى 150.36 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 62 و جرم اتمى 150.36 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 62 و جرم اتمى 150.36 گرم بر مول

Samarium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها