معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 63 و جرم اتمى 151.964 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 63 و جرم اتمى 151.964 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 63 و جرم اتمى 151.964 گرم بر مول

Europium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها