معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 72 و جرم اتمى 178.49 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 72 و جرم اتمى 178.49 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 72 و جرم اتمى 178.49 گرم بر مول

Hafnium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها