معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 74 و جرم اتمى 183.84 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 74 و جرم اتمى 183.84 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 74 و جرم اتمى 183.84 گرم بر مول

Wolfram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها