معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 75 و جرم اتمى 186.207 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 75 و جرم اتمى 186.207 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 75 و جرم اتمى 186.207 گرم بر مول

Rhenium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها