معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 82 و جرم اتمى 207.2 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 82 و جرم اتمى 207.2 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 82 و جرم اتمى 207.2 گرم بر مول

Lead

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها