معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 83 و جرم اتمى 208.98038 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 83 و جرم اتمى 208.98038 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 83 و جرم اتمى 208.98038 گرم بر مول

Bismuth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها