معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 90 و جرم اتمى 232.0381 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 90 و جرم اتمى 232.0381 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 90 و جرم اتمى 232.0381 گرم بر مول

Thorium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها