معنی و ترجمه کلمه عنصر شروع به انگلیسی عنصر شروع یعنی چه

عنصر شروع

start element

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها