معنی و ترجمه کلمه عنصر شش بنیانى به انگلیسی عنصر شش بنیانى یعنی چه

عنصر شش بنیانى

Silicon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها