معنی و ترجمه کلمه عنصر فعال به انگلیسی عنصر فعال یعنی چه

عنصر فعال

active element

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها