معنی و ترجمه کلمه عنصر فلزى مشتق از آلومینیوم به انگلیسی عنصر فلزى مشتق از آلومینیوم یعنی چه

عنصر فلزى مشتق از آلومینیوم

Thallium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها