معنی و ترجمه کلمه عنصر فلزى به انگلیسی عنصر فلزى یعنی چه

عنصر فلزى

titanium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها