معنی و ترجمه کلمه عنصر مادى جرم و عمل خلاف قانون به انگلیسی عنصر مادى جرم و عمل خلاف قانون یعنی چه

عنصر مادى جرم و عمل خلاف قانون

corpus delicti

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها