معنی و ترجمه کلمه عنصر مالکیت شرکت که به صورت سهام و گواهى نامه سهام درآمده به انگلیسی عنصر مالکیت شرکت که به صورت سهام و گواهى نامه سهام درآمده یعنی چه

عنصر مالکیت شرکت که به صورت سهام و گواهى نامه سهام درآمده

capital stock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها