معنی و ترجمه کلمه عنصر مقاوم به انگلیسی عنصر مقاوم یعنی چه

عنصر مقاوم

resistor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها