معنی و ترجمه کلمه عنصر منطقى به انگلیسی عنصر منطقى یعنی چه

عنصر منطقى

logic element

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها