معنی و ترجمه کلمه عنصر پردازشى به انگلیسی عنصر پردازشى یعنی چه

عنصر پردازشى

processing element

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها