معنی و ترجمه کلمه عنصر پنجم یعنى اثیر یا اتر به انگلیسی عنصر پنجم یعنى اثیر یا اتر یعنی چه

عنصر پنجم یعنى اثیر یا اتر

quintessence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها