معنی و ترجمه کلمه عنصر گرمکن به انگلیسی عنصر گرمکن یعنی چه

عنصر گرمکن

heating element

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها