معنی و ترجمه کلمه عنصر یاى انحصارى به انگلیسی عنصر یاى انحصارى یعنی چه

عنصر یاى انحصارى

exclusive or element

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها