معنی و ترجمه کلمه عنصر به انگلیسی عنصر یعنی چه

عنصر

element

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها