معنی و ترجمه کلمه عنف به انگلیسی عنف یعنی چه

عنف

force

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها