معنی و ترجمه کلمه عنقا به انگلیسی عنقا یعنی چه

عنقا

griffon
phoenix

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها