معنی و ترجمه کلمه عنن به انگلیسی عنن یعنی چه

عنن

anaphrodisia
debility
impotence
impotency
impuissance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها