معنی و ترجمه کلمه عنوانى که یک درجه پایین تراز شوالیه بوده به انگلیسی عنوانى که یک درجه پایین تراز شوالیه بوده یعنی چه

عنوانى که یک درجه پایین تراز شوالیه بوده

esquire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها