معنی و ترجمه کلمه عنوان تجلیلى به انگلیسی عنوان تجلیلى یعنی چه

عنوان تجلیلى

honorific

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها