معنی و ترجمه کلمه عنوان پسر ارشد پادشاه فرانسه به انگلیسی عنوان پسر ارشد پادشاه فرانسه یعنی چه

عنوان پسر ارشد پادشاه فرانسه

dauphin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها