معنی و ترجمه کلمه عنوان کشیشان کلیساى هلند به انگلیسی عنوان کشیشان کلیساى هلند یعنی چه

عنوان کشیشان کلیساى هلند

dominie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها